اینقد فسیل شده اینجا ٬ واردش ک میشم یه حس فسیل زدگی خاصی میزنه تو صورتم! خیلیییی وقته مث آدم پست نذاشتم! :دییییی

به درجه ای از عرفان رسیدم که 9 شب دیگه خوابِ خوابم! چرا؟؟ چون اینقد عرفانی شدم که بدووون پیچوندن حتی یک استاد ٬ هشت صب تا هشت شب بکوووب و پشت سر هم کلاسم! ینی جوری که میرسم خابگاه فقط می فمم لباسامو عوض کنم بخابممممم!

یه چیز دیگه ای که هس ٬ اینه که من اگه خواب باشم ٬ هر کییییییی بهم زنگ بزنه ٬ اصن دست خودم نی! کلن رد می کنم !! حتی شما پدر عزیز !!  من خوابمووو تو اون شرایط با بهشتم عوض نمی کنم! ینی فک کنین که چه بی خوابی هایی که نکشیدم!! اینجاست که آدم به خدا میگه خدایا لطفااا یا منووو بکششش! یا دانشگاهو بکشش !

اصن به یک عدد مرد سبیلو نیازمندیم که بگه خوش نَرَم زنم بره دانشگاه!! و شوهرم بشه! اگه هم چین موردی میشناسین لطفا به من معرفیش کنین تا برم جلوش زانو بزنم ازش خواستگاری کنم! فقط جااان ما زودتر پیدا شو !! منووو ببرررر از اینجاااا پلیییز!
مرسیییی عححح!

منبع : سرنتی پیتیخوابم میاد!
برچسب ها :